2023-02-11 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma

Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija su priedais

Dokumentai patvirtinti Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos  finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. vasario 10 d. posėdžio protokolu Nr. 13


Atnaujinimo data: 2023 m. gegužės 25 d.