2022-10-04 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Stebėsenos komiteto 2022-10-04 d. posėdžiui teikiamas svarstyti ir tvirtinti dokumentas.

Patvirtinta 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Stebėsenos komiteto 2022 m. spalio 4 d. protokoliniu sprendimu Nr. 46P-2 (2));
1 priedas

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 15 d.