2022-05-24 Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra | Metodika

Stebėsenos komiteto 2022-05-31 d. posėdžiui teikiamas svarstyti ir tvirtinti dokumentas.

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 15 d.