2022-12-27 Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija | Projektų atrankos kriterijai

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija viešam aptarimui teikia pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą“ poveiklės „Sudaryti sąlygas startuoliams kurtis bei skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas“ (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) projektų atrankos kriterijus.

Veikla finansuojama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2023 m. sausio 10 d. (imtinai) el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@eimin.lt


Dokumento priedai
Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų vertinimas
2023-01-12 | Dokumentą priėmė: Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atnaujinimo data: 2023 m. kovo 02 d.