2022-09-30 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Supaprastintai apmokamų išlaidų aprašas DG patvirtinta forma

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas.

Dokumentas patvirtintas Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 “Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo”, 2022 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolu Nr. 9

Supaprastintai apmokamų išlaidų administravimo proceso 2 priedas

Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 09 d.