2022-09-30 Nr. 9 | Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma Aktuali redakcija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas.

Dokumentas patvirtintas Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 “Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo”, 2022 m. rugsėjo 30 d. posėdžio protokolu Nr. 9

Supaprastintai apmokamų išlaidų administravimo proceso 2 priedas

Atnaujinimo data: 2024 m. birželio 11 d.