2023-06-21 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma Aktuali redakcija

Formai pritarta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m.  birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, 2023 m. birželio 21 d. posėdžio protokolu Nr. 15.

Projektų įgyvendinimo stebėsenos proceso 1 priedas


Ankstesnės dokumento versijos
Veiklos ataskaitos forma
2023-02-24 Nr. 14
Atnaujinimo data: 2023 m. birželio 23 d.