2023-02-25 Dokumentą priėmė: Finansų ministerija | Forma DG patvirtinta forma Aktuali redakcija

Forma patvirtinta Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos  finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“,  2023 m. vasario 24 d. posėdžio protokolu Nr. 14

Valstybės pagalbos kontrolės proceso 4 priedas.

Atnaujinimo data: 2023 m. birželio 02 d.