2022-09-02 Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Metodika

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projektą su priedais.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. rugsėjo 15 d. (imtinai) el. paštu: viktorija.pociute@vrm.lt.

Dokumento projekte nustatomi reikalavimai vietos plėtros strategijoms, kurios įgyvendinamos pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“, jas rengiančius subjektus ir jų rengimo, tvirtinimo ir atrankos tvarką 2021–2027 m. laikotarpiu.


 • Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projekto 3 priedas
  Teisės aktas Dokumento projektas
  2022-09-02 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

  Miesto vietos plėtros strategijų  naudos ir kokybės vertinimo forma

 • Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projekto 2 priedas
  Teisės aktas Dokumento projektas
  2022-09-02 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

  Miesto vietos plėtros strategijų administracinės atitikties vertinimo forma

 • Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projekto 1 priedas
  Teisės aktas Dokumento projektas
  2022-09-02 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

  Miesto vietos plėtros strategijos forma

Atnaujinimo data: 2022 m. gruodžio 14 d.