Nr.   | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija | Teisės aktas

Dokumentai

Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projektas.docx
2022-09-02

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projektą su priedais.

Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2022 m. rugsėjo 15 d. (imtinai) el. paštu: viktorija.pociute@vrm.lt.

Dokumento projekte nustatomi reikalavimai vietos plėtros strategijoms, kurios įgyvendinamos pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“, jas rengiančius subjektus ir jų rengimo, tvirtinimo ir atrankos tvarką 2021–2027 m. laikotarpiu.

Susiję dokumentai

Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projekto 3 priedas
Teisės aktas Yra dokumento projektas 2022-09-02
Nr.  2022-09-02 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

Miesto vietos plėtros strategijų  naudos ir kokybės vertinimo forma

Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projekto 2 priedas
Teisės aktas Yra dokumento projektas 2022-09-02
Nr.  2022-09-02 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

Miesto vietos plėtros strategijų administracinės atitikties vertinimo forma

Vietos pletros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių projekto 1 priedas
Teisės aktas Yra dokumento projektas 2022-09-02
Nr.  2022-09-02 | Dokumentą priėmė: Vidaus reikalų ministerija

Miesto vietos plėtros strategijos forma

Atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 26 d.