×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 69
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
09-004-02-05-01 Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje 88 774 395 € 0 3
12-003-03-06-01 Pirmiausia-mokytojas 63 833 574 € 1 3
10-001-05-04-02 Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą 79 375 212 € 1 0
12-001-01-02-01 Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose 87 801 999,99 € 5 5
05-002-01-07-09 Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius 0 € 0 0
05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas 91 560 000 € 0 1
10-001-05-03-02 Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu 9 624 890 € 0 1
02-001-06-04-01 Skatinti pastatų renovaciją 358 618 498 € 2 4
08-001-04-01-03 Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą 26 834 770 € 0 2
05-001-01-04-02 Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos 219 157 291 € 1 6
05-001-01-08-09 Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui 6 300 000 € 0 2
08-001-04-06-01 Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas 12 000 000 € 0 1
08-001-04-01-01 Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas 49 496 000 € 1 1
12-003-03-01-04 Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą 45 871 555 € 2 1
12-003-03-04-03 Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą 44 905 452,98 € 4 10
09-003-02-02-09 Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms 32 735 447 € 1 1
11-001-02-10-01 Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą 7 000 000 € 0 2
11-001-02-10-02 Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyvių medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją 0 € 0 0
09-001-02-03-04 Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas 8 604 480 € 0 1
09-003-02-02-02 Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą 43 940 212 € 0 1
10-001-05-03-01 Gerinti susisiekimą kelių transportu 528 256 000 € 1 0
05-001-01-05-07 Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą 100 161 700 € 3 12
03-001-06-03-02 Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus 357 444 851,91 € 2 13
04-001-08-05-01 Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą 3 346 000 € 0 2
01-002-08-03-01 Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą 19 520 000 € 0 3
1 2 3