×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 82 Atstatyti rikiavimo parametrus
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
05-001-01-05-06/12-001-01-03-01 Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas 91 560 000 € 0 1
05-001-01-05-07 Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą 129 011 512,37 € 4 17
05-001-01-06-03 Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką 30 592 000 € 0 1
05-001-01-08-09 Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui 6 300 000 € 0 2
05-001-01-11-04 Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones 14 000 000 € 0 3
05-002-01-07-04 Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą 114 937 900 € 0 1
05-002-01-07-07 Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą 42 909 999 € 0 4
05-002-01-07-08 Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis 176 141 700 € 6 13
05-002-01-07-09 Didinti socialiai pažeidžiamų grupių skaitmeninius įgūdžius 2 420 000 € 0 1
06-007-10-05-07 Stiprinti kibernetinį atsparumą 44 186 538 € 3 4
08-001-01-09-01 KKI plėtra, skatinanti konkurencingumą ir pridėtinės vertės kūrimą 0 € 0 0
08-001-04-01-01 Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas 49 496 000 € 0 2
08-001-04-01-03 Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą 35 548 194 € 0 5
08-001-04-05-01 Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas 8 500 000 € 1 0
08-001-04-06-01 Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas 19 514 074,43 € 1 1
09-001-02-03-02 Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą 378 580 933 € 0 3
09-001-02-03-04 Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas 8 604 480 € 0 1
09-001-02-03-05 Tobulinti kovos su nelegaliu ir nedeklaruotu darbu priemones 70 000 € 0 1
09-001-02-09-01 Skatinti socialinių partnerių įgalinimą dalyvauti socialiniame dialoge 2 085 212 € 0 1
09-001-02-09-03 Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant 2 245 000 € 0 1
09-002-02-01-04 Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą 484 000 € 0 1
09-003-02-02-01 Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą 46 085 321 € 0 1
09-003-02-02-02 Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą 43 940 212 € 0 1
09-003-02-02-05 Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą 13 366 820 € 0 1
09-003-02-02-06 Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus 941 062 € 0 1
1 2 3 4