×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 69
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
01-004-08-04-01 Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą 1 296 747,33 € 0 1
05-001-01-05-05 Skatinti įmones skaitmenizuotis 0 € 0 0
05-001-01-11-04 Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones 14 000 000 € 2 1
05-002-01-07-08 Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis 150 434 040 € 2 6
05-002-01-07-07 Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą 42 909 999 € 1 3
12-003-03-05-01 Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti 32 022 000 € 0 2
04-001-08-05-04 Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą 3 250 000 € 0 2
05-002-01-07-04 Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą 114 937 900 € 0 1
04-001-08-05-06 Didinti tvarų savivaldybių finansinį savarankiškumą 854 000 € 0 1
11-002-02-11-01 Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 404 343 546,5 € 7 15
05-001-01-06-03 Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką 30 592 000 € 0 1
12-003-03-04-02 Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą 30 426 000 € 1 1
12-003-03-04-01 Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms 22 875 012 € 0 3
12-003-03-01-02 Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją 34 630 000 € 0 1
09-002-02-01-04 Tobulinti minimalių pajamų apsaugos sistemą 484 000 € 0 1
03-001-06-03-03 Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje 130 140 621,87 € 8 7
03-001-01-13-01 Diegti pažangias technologijas, palaipsniui pereinant prie mažesnio iškastinio kuro naudojimo, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms 20 000 000 € 0 1
03-001-06-03-01 Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą 100 000 000 € 0 1
12-003-03-01-01 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, I etapas 234 029 576,11 € 0 2
1 2 3