×

Rikiuoti
Rodyti
Rezultatai: 80 Atstatyti rikiavimo parametrus
Rodyti
Numeris Pažangos priemonė Finansavimas Aktyvūs kvietimai Pasibaigę kvietimai
09-003-02-02-09 Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms 32 735 447 € 1 1
09-003-02-02-11-(RE) Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus 52 655 972,68 € 16 10
09-004-02-05-01 Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje 88 774 395 € 0 3
09-004-02-05-02 Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms 15 046 600 € 0 1
10-001-05-03-01 Gerinti susisiekimą kelių transportu 528 256 000 € 1 0
10-001-05-03-02 Gerinti susisiekimą geležinkelių transportu 9 624 890 € 0 1
10-001-05-03-06 Gerinti eismo saugą 5 945 627 € 0 1
10-001-05-03-07-(RE) Gerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse 2 399 999,9 € 3 0
10-001-05-04-01 Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą 24 500 000 € 0 2
10-001-05-04-02 Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą 79 375 212 € 0 1
10-001-06-01-01 Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje 373 875 816,31 € 64 6
10-001-06-01-03-(RE) Skatinti darnų judumą miestuose 38 726 285 € 5 0
11-001-02-10-01 Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą 7 000 000 € 0 2
11-001-02-10-02 Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyvių medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją 1 691 000 € 0 0
11-001-02-10-03-(RE) Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose 11 366 857,44 € 7 7
11-002-02-11-01 Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 544 269 205,5 € 3 21
12-001-01-02-01 Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose 87 951 999,99 € 6 6
12-003-03-01-01 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą, I etapas 250 198 576 € 0 3
12-003-03-01-02 Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją 34 630 000 € 0 1
12-003-03-01-03 Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį 96 817 694 € 6 2
12-003-03-01-04 Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą 45 871 555 € 1 2
12-003-03-01-23 (RE) Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams 27 591 275,42 € 14 7
12-003-03-02-01 Įgyvendinti įtraukųjį švietimą 48 001 944 € 1 4
12-003-03-02-17-(RE) Plėtoti įvairialypį švietimą vykdant visos dienos mokyklų veiklą 22 398 365,71 € 13 5
12-003-03-04-01 Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms 22 875 012 € 0 3
1 2 3 4