2023 m. spalio 05 d. Atnaujinimo data: 2023 m. spalio 05 d.
image

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė pirmąjį kvietimą pagal Energetikos ministerijos inicijuotą projektą gyventojams teikti paraiškas ir gauti dalies išlaidų kompensacijas, pakeitus turimus neefektyvius, taršius, biomasę ar iškastinį kurą naudojančius šildymo katilus į šilumos siurblius arba modernius biokuro katilus.

Tai pirmasis kvietimas gyventojams teikti paraiškas šiai paramai gauti. Valstybė numačiusi per šešerius metus paskirstyti gyventojams daugiau kaip 90 mln. eurų paramos, siekiant suteikti palankias galimybes aktyviai keisti individualiuose namuose veikiančią neefektyvią ir taršią šildymo įrangą į modernią ir efektyvią.

„Siekiame didinti energijos vartojimo efektyvumą visos valstybės mastu. Energetinis efektyvumas yra vienas svarbiausių faktorių, tiesiogiai padedantis mažinti gyventojų išlaidas šildymui, todėl šia paramos priemone skatiname gyventojus atsinaujinti modernias šildymo sistemas, kurios padėtų taupyti energiją ir lėšas“, – teigia energetikos viceministrė Inga Žilienė.

„Gyventojai, vienbučiuose ir dvibučiuose namuose bei sodų nameliuose įsirengiantys arba planuojantys įsirengti efektyvius šildymo prietaisus, dėl finansinės paramos gali kreiptis į Lietuvos energetikos agentūrą. Svarbu tai, kad paraiškas gali teikti ir tie gyventojai, kurie iškastinio kuro katilą į efektyvesnį šildymo įrenginį jau pasikeitė šią vasarą, ne anksčiau kaip po 2023 m. liepos 26 d., kai įsigaliojo ši finansavimo tvarka. Be to, nereikalaujama atsisakyti turimo seno taršaus katilo“, – sako Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė.

Siekiama pagrindinio tikslo – energijos efektyvumo didinimo ir taršos mažinimo. Tikimasi, kad turėdami galimybes rinktis, žmonės šildymui naudos įsirengtus, atsinaujinančius išteklius naudojančius, modernius ir efektyvius įrenginius, o ne senus ir taršius.

Dalis išlaidų finansavimą bus galima gauti, jei gyventojas pasikeitė ar planuoja pasikeisti neefektyvų katilą, kurį naudojant būstas šildomas tiekiant šilumą į radiatorius ar grindų šildymo įrangą, užpildytus vandeniu. Pagal Energetikos ministerijos 2023 m. liepos 24 d. patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, parama bus teikiama įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus ar šilumos siurbliams žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. Katilų keitimas į šilumos siurblius oras–oras pagal paramos teikimo sąlygas nefinansuojamas.

Gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų, pakeitus neefektyvų katilą į šilumos siurblį, ir apie 1,5 tūkst. eurų – įsirengus 5 klasės biokuro katilą. Finansavimas bus apskaičiuojamas taikant fiksuotus įkainius.

Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno individualaus namo ar sodo namo neefektyvaus šildymo katilo pakeitimui finansuoti, bet iš viso jo pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas. Pagal patvirtintas sąlygas, neteikiama parama katilų keitimui daugiabučiuose namuose.

Didžiųjų šalies miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio savivaldybių gyventojams, kurių individualūs namai yra neprijungti prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos, svarbu prieš teikiant paraišką, susižinoti, ar pagal miesto savivaldybių šilumos ūkio vystymo planus jų būstas patenka į centralizuoto aprūpinimo šilumos zonas, nes tokiu atveju, pagal finansavimo sąlygų reikalavimus, neefektyvų šildymo katilą galima keisti tik į šilumos siurblį.

Paraišką galima teikti iki 2024 m. balandžio 5 d., užpildant elektroninę formą.

Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių, todėl gyventojai galės per jiems patogų laiką pateikti paraiškas ir įgyvendinti projektus.

Trumpai apie finansavimo sąlygas galima sužinoti čia pateiktoje atmintinėje, o detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Turint klausimų, galima kreiptis el. paštu katilukeitimas@ena.lt arba  tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis).

Kompensacijos gyventojams (namų ūkiams) naujiems šilumos gamybos įrenginiams įsigyti ir įrengti, keičiant neefektyvius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus individualiuose namuose, skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“. Priemonė įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros informacija

 

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2023 m.
spalio 05 d.
Paskelbtas
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas)
Nr. 03-013-J-0001-J01
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.
2023 m.
spalio 05 d.
Paskelbtas
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas)
Nr. 03-013-J-0001-J03
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.
2023 m.
spalio 05 d.
Sustabdytas
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir Vakarų Lietuvoje)
Nr. 03-013-J-0001-J02
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.
2023 m.
spalio 05 d.
Sustabdytas
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje)
Nr. 03-013-J-0001-J04
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.