2024 m. gegužės 09 d.
image

Kviečiame savivaldybes teikti paraiškas koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimo projektams finansuoti. Tam numatyta skirti 30,6 mln. eurų iš Europos Sąjungos fondų investicijų programos, o paraiškų laukiama iki liepos pabaigos. Kvietimas savivaldybėms skelbiamas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“. 

„Norime savivaldybėms padėti sukurti kuo geresnį įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos prieinamumą visiems, kam to reikia – nuo ikimokyklinio ugdymo iki suaugusiųjų švietimo. 

Svarbu tai, kad mokymas būtų prieinamas net ir tais atvejais, kai yra būtinos kompleksinės paslaugos – ne tik švietimo, bet ir socialinės, sveikatos priežiūros, pvz., dėl ligos, negalios, nepalankios socialinės aplinkos. Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas yra ne tik padėti vaikui užtikrinti prieinamą švietimą, bet padėti ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) stiprinti tėvystės gebėjimus, didinti jų socialinę įtrauktį į bendruomenes ir sudaryti sąlygas atliepti vaiko interesus artimiausioje aplinkoje“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas.

Sykiu kvietimas padės savivaldybėms įsivertinti, kokios pagalbos ir paslaugų reikia jų vaikams, kad visi vaikai galėtų gauti jų galias ir gebėjimus atitinkantį ugdymą, švietimo pagalbą, sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugas, kurių jiems reikia.

Konkurso būdu ES dotacijos bus skiriamos projektams, kurie didina koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės, sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlą ir prieinamumą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir jų tėvams. 

Projektų tikslinės auditorijos – specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

Savivaldybės kviečiamos projektus rengti ir įgyvendinti su partneriais. Jais gali būti mokyklos, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai, savivaldybių švietimo centrai, kultūros paslaugų teikėjai (teikiantys paslaugas, susijusias su emocinės arba fizinės sveikatos stiprinimu), sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų teikėjai, kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, kitos savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos.

Konkursą administruoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, ji savivaldybių paraiškų laukia iki šių metų liepos 31 d. Kvietimą galima rasti ČIA.


LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2024 m.
balandžio 30 d.
Paskelbtas
Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas
Nr. 10-056-K
30 627 247,00 €
2024 m.
liepos 31 d. 17:00
Liko 18 d. 11 val.