2023 m. spalio 11 d.
image

Lietuvos energetikos agentūra 2023 m. spalio 10 d. 19.00 val. laikinai sustabdė gyventojų paraiškų priėmimą neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje, gavusi  paraiškų visai kvietimui skirtai sumai. Artimiausiu metu bus skelbiamas naujas kvietimų etapas šio regiono pareiškėjams.

Pagal kvietimą neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui namų ūkiuose Vidurio ir Vakarų Lietuvoje per savaitę gautos 966 gyventojų paraiškos, kurių prašoma paramos suma siekia maksimalią pirmajame etape numatytą paskirstyti šio kvietimo lėšų sumą – beveik 3,54 mln. eurų.

„Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojai, kurie nori pasikeisti neefektyvius biomasę naudojančius katilus, tačiau nesuspėjo pateikti paraiškos per pirmąjį kvietimų etapą, neturėtų nerimauti. Jau pradėtas planuoti kitas kvietimų etapas gyventojams teikti paraiškas šiai paramai, atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų aktyvumą bei paraiškų teikimo tendencijas,“ – tvirtina Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė. 

Lietuvos energetikos agentūra pagal Energetikos ministerijos inicijuotą projektą spalio 5 d. paskelbė pirmuosius kvietimus gyventojams teikti paraiškas katilų keitimui. 

Pagal visus kvietimus per mažiau nei savaitę nuo jų paskelbimo gauta daugiau nei 1700 gyventojams paraiškų, kurių prašoma paramos suma siekia 7,5 mln. eurų. 

Agentūra pažymi, kad gyventojai kviečiami toliau teikti paraiškas pagal kitus paskelbtus tris kvietimus ir gauti dalies išlaidų kompensacijas, pakeitus turimus neefektyvius, taršius, biomasę ar iškastinį kurą naudojančius šildymo katilus: Vilniaus regiono – neefektyvių biomasę ir iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui, o  kitų Lietuvos regionų – iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui.

Svarbu tai, kad paraiškas ir toliau gali teikti ir tie gyventojai, kurie neefektyvų biomasės ar  iškastinio kuro katilą į efektyvesnį šildymo įrenginį jau pasikeitė šią vasarą, ne anksčiau kaip po 2023 m. liepos 26 d., kai įsigaliojo ši finansavimo tvarka. Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių, todėl gyventojai galės per jiems patogų laiką pateikti paraiškas ir įgyvendinti projektus.

Kaip jau skelbta, neefektyvius ir taršius katilus galima keisti, įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus ar šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. Katilų keitimas į šilumos siurblius oras–oras pagal paramos teikimo sąlygas nefinansuojamas.

Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno individualaus namo ar sodo namo neefektyvaus šildymo katilo pakeitimui finansuoti, bet iš viso jo pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas. Pagal patvirtintas sąlygas, neteikiama parama katilų keitimui daugiabučiuose namuose.

Paraiškas gali teikti ir tie individualių ir sodo namų gyventojai, kurie iškastinio kuro katilą į efektyvesnį šildymo įrenginį jau pasikeitė šią vasarą, ne anksčiau kaip po 2023 m. liepos 26 d., kai įsigaliojo Energetikos ministerijos patvirtintos projektų finansavimo sąlygos. Nereikalaujama atsisakyti turimo seno katilo.

Paraiškos teikiamos, užpildant elektroninę formą.

Finansavimas bus apskaičiuojamas taikant fiksuotus įkainius. Gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3,5 tūkst. eurų išlaidų, pakeitus neefektyvų katilą į šilumos siurblį, ir apie 1,5 tūkst. eurų – įsirengus 5 klasės biokuro katilą. 

Trumpai su finansavimo sąlygomis galima susipažinti čia pateiktoje atmintinėje, o detalesnė informacija apie kvietimų sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Turint klausimų, galima kreiptis el. paštu katilukeitimas@ena.lt arba  tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis).

Kompensacijos gyventojams (namų ūkiams) naujiems šilumos gamybos įrenginiams įsigyti ir įrengti, keičiant neefektyvius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus individualiuose namuose, skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“. Priemonė įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


VšĮ Lietuvos energetikos agentūros informacija

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2023 m.
spalio 05 d.
Paskelbtas
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas)
Nr. 03-013-J-0001-J01
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.
2023 m.
spalio 05 d.
Paskelbtas
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas)
Nr. 03-013-J-0001-J03
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.
2023 m.
spalio 05 d.
Sustabdytas
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje)
Nr. 03-013-J-0001-J04
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 37 d. 16 val.