2023 m. lapkričio 28 d.
canva.com nuotr.
canva.com nuotr.

Lietuvos energetikos agentūra 2023 m. lapkričio 28 d. sustabdė gyventojų paraiškų priėmimą neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimui Vidurio ir Vakarų Lietuvoje. Prieš mėnesį atnaujinus šį kvietimą, jau gauta 1661 paraiška, paramos prašoma visai skirtai lėšų sumai – daugiau nei 6 mln. eurų. Gyventojai, kurie nespėjo dabartiniame etape pateikti paraiškų, 2024 m. turės naujų galimybių gauti paramą, keisdami taršius neefektyvius šildymo katilus.

„Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų aktyvumas teikiant paraiškas ir kvietimo rezultatai akivaizdūs – ši paramos priemonė gyventojams labai aktuali ir reikalinga. Todėl Energetikos ministerija jau perskirsto ES lėšas ir kitąmet gyventojams bus suteikta papildomų galimybių gauti paramą, keičiant ir neefektyvius biomasę, ir iškastinį kurą naudojančius katilus. Parama galės pasinaudoti tie gyventojai, kurie dabartiniame etape nespėjo pateikti paraiškų arba dar nebuvo priėmę sprendimo keisti taršius katilus“, – sako Lietuvos energetikos agentūros l. e. p. direktorė Agnė Bagočiutė.

Lietuvos energetikos agentūra pagal Energetikos ministerijos inicijuotą projektą spalio 5 d. paskelbė pirmuosius kvietimus gyventojams teikti paraiškas ir gauti paramą, keičiant taršius katilus. 

Stabdomas kvietimas teikti paraiškas keičiant neefektyvius biomasę naudojančius katilus Vidurio ir Vakarų Lietuvoje, bet gyventojams bus suteikta naujų galimybių gauti paramą šildymo įrangai atnaujinti
Pagal visus kvietimus iki šios dienos gauta beveik 4667 gyventojų paraiškų, kurių prašoma paramos suma siekia daugiau nei 18,5 mln. eurų.

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami etapais, siekiant kasmet sudaryti gyventojams galimybes kreiptis dotacijos. Du iš keturių pirmojo paraiškų teikimo etapo kvietimai, skirti Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojams, sustabdyti.

Bet Vilniaus apskrities gyventojai pagal paskelbtus pirmojo etapo kvietimus kviečiami ir toliau teikti paraiškas ir gauti dalies išlaidų kompensacijas, pakeitę turimus neefektyvius, taršius, biomasę ar iškastinį kurą naudojančius šildymo katilus. Paraiškos teikiamos, užpildant elektroninę formą.

Svarbu tai, kad paraiškas ir toliau galės teikti ir tie individualių bei sodo namų gyventojai, kurie neefektyvų biomasės ar  iškastinio kuro katilą į efektyvesnį šildymo įrenginį jau pasikeitė šią vasarą, ne anksčiau kaip po 2023 m. liepos 26 d., kai įsigaliojo Energetikos ministerijos patvirtintos projektų finansavimo sąlygos. Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 18 mėnesių, todėl gyventojai galės per jiems patogų laiką pateikti paraiškas ir įgyvendinti projektus.

Neefektyvius ir taršius katilus galima keisti, įsirengiant naujus, nenaudotus 5-osios energinės klasės sertifikuotus biokuro katilus ar šilumos siurblius žemė–vanduo, vanduo–vanduo ir oras–vanduo. Katilų keitimas į šilumos siurblius oras–oras pagal paramos teikimo sąlygas nefinansuojamas.

Finansavimas apskaičiuojamas taikant fiksuotus įkainius. Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką vieno individualaus namo ar sodo namo neefektyvaus šildymo katilo pakeitimui finansuoti, t. y.  tam pačiam nekilnojamojo turto objektui gali būti teikiama tik viena paraiška. Pateikiamų paraiškų skaičius neribojamas, jeigu tas pats pareiškėjas katilus keičia jam priklausančiuose keliuose skirtinguose nekilnojamojo turto objektuose. Tačiau parama neteikiama katilų keitimui daugiabučiuose namuose.

Trumpai su finansavimo sąlygomis galima susipažinti čia pateiktoje atmintinėje, o detalesnė informacija apie kvietimų sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Turint klausimų, galima kreiptis el. paštu katilukeitimas@ena.lt arba  tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis).


Kompensacijos gyventojams (namų ūkiams) naujiems šilumos gamybos įrenginiams įsigyti ir įrengti, keičiant neefektyvius biomasę ar iškastinį kurą naudojančius katilus individualiuose namuose, skiriamos pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą paramos priemonę „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“. Priemonė įgyvendinama pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos 2022 m. rugpjūčio 3 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2022) 5742, 2 prioriteto „Žalesnė Lietuva“ 2.1 konkretų uždavinį „Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“, finansuojamą Sanglaudos fondo ir  Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Susiję kvietimai

Pateikimo terminas (nuo) Pavadinimas Finansavimo suma Pateikimo terminas (iki)
2023 m.
spalio 05 d.
Paskelbtas
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas)
Nr. 03-013-J-0001-J03
3 539 149,46 €
2024 m.
balandžio 05 d. 16:00
Liko 35 d. 6 val.
2023 m.
spalio 05 d.
Pasibaigęs
Neefektyvių biomasę naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vilniaus regionas)
Nr. 03-013-J-0001-J01
3 539 149,46 €
2024 m.
vasario 28 d. 08:00
Pasibaigęs
2023 m.
spalio 05 d.
Pasibaigęs
Iškastinį kurą naudojančių katilų keitimas namų ūkiuose (Vidurio ir vakarų Lietuvoje)
Nr. 03-013-J-0001-J04
3 539 149,46 €
2023 m.
spalio 19 d. 09:00
Pasibaigęs