background-deco
2021 m. lapkričio 24 d. Atnaujinimo data: 2023 m. sausio 02 d.

„Naujos kartos Lietuva“ – tai mūsų šalies planas pasinaudoti Europos Komisijos pasiūlyta  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemone (EGADP, angl. – RRF), kuri, reaguojant į COVID-19 sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, skirta finansuoti valstybių narių struktūrines reformas ir skatinti ūkio atsigavimą.

Ši priemonė yra bendro Europos Sąjungos „Next Generation EU“ paketo ekonomikos augimui ir pasirengimo ateities iššūkiams dalis. Jame taip pat yra tokios finansavimo priemonės, kaip REACT-EU, Teisingos pertvarkos fondas ir Kaimo plėtrai skirtas fondas.    

 

 

Žalioji pertvarka ir skaitmeninė transformacija yra visos Europos Sąjungos prioritetai, kuriems Lietuva atitinkamai skirs 43 ir 33 proc. finansavimo. Kiti „Naujos kartos Lietuva“ plano prioritetai yra siejami su Europos Tarybos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimu, o visas planas suderintas su šalies Vyriausybės programa bei 2021-2030 m. Nacionaliniu pažangos planu. Toliau trumpai apžvelgiame, kokio dydžio lėšos bus skiriamos atskiroms sritims.

[[#ex]]

Žalioji pertvarka

Įgyvendinant žaliąją pertvarką, numatytos reformos ir investicijos, skatinančios atsinaujinančių energijos išteklių gamybą (saulės ir vėjo energijos gamyba, alternatyvių degalų gamybos skatinimas), darnaus transporto plėtrą (elektromobilių infrastruktūra, taršių transporto priemonių keitimas) ir energijos efektyvumo priemones (daugiabučių renovacija ir statybų sektoriaus inovacijos) - 823,1 mln. Eur.


Skaitmeninė transformacija

Skaitmeninė transformacija nukreipta į valstybės IT išteklių pertvarką (IT valdymo centralizavimas, infrastruktūros konsolidavimas), duomenų valdymą (atviri duomenys ir jų mainai), elektroninių paslaugų plėtrą, skaitmeninį junglumą (judriojo ryšio plėtra nutolusiose vietovėse ir sąlygų 5G ryšio diegimui sudarymas) bei skaitmenines inovacijas (lietuvių kalbos skaitmeninimas, skaitmeninių inovacijų versle skatinimas) - 448,26 mln. Eur.


Sveikata 

Investicijomis siekiama stiprinti sveikatos sistemos atsparumą bei pasirengimą ateities iššūkiams: priemonės nukreiptos į visų sveikatos priežiūros sistemos grandžių bendradarbiavimo efektyvumo didinimą, užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros stiprinimą bei nuotolinių ir personalizuotų sveikatos priežiūros paslaugų plėtrą - 268 mln. Eur.


Švietimas 

Švietimo srityje bus optimizuojamas mokyklų tinklas ir gerinama mokymo kokybė, taip pat reformuojamas profesinis mokymas ir skiriama parama verslui, skatinant pameistrystę ir praktinį moksleivių mokymą - 311,52 mln. Eur.


Socialinė apsauga

Darbo rinkos ir socialinėje sferoje siekiama skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimą, subsidijomis remti  darbo vietų bedarbiams steigimą - 109,2 mln. Eur.


Viešojo sektoriaus pertvarka 

Viešojo sektoriaus efektyvumas bus didinamas, kovojant prieš šešėlį ir gerinant mokesčių administravimą, taikant pažangias technologijas. Numatyta sukurti vieningą viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą, ugdyti kompetencijas  -  64,391 mln. Eur.


Inovacijos ir mokslas 

Inovacijų ir mokslo srityje investicijomis siekiama didinti aukštojo  mokslo efektyvumą, kokybę ir tarptautinį konkurencingumą, konsoliduoti už inovacijas atsakingų institucijų potencialą, skatinti inovacijų paklausą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, užtikrinant aukštos pridėtinės vertės augimą prioritetiniuose Lietuvos ekonomikos sektoriuose - 200,22 mln. Eur.

[[#ex]]

 

Daugiau informacijos:

,,Naujos kartos Lietuva" planas

Oficiali Europos Komisijos svetainė apie Europos ekonomikos gaivinimo planą

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES), kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

Europos Komisijos ir Lietuvos pasirašytas Veiklos susitarimas prie ,,Naujos kartos Lietuva" plano

EGADP įgyvendinimo peržiūros ataskaita

Teisės aktas (Nr. 1K-237) nustatantis   plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo tvarką ir jo finansuojamų projektų finansavimo ir administravimo tvarką

Papildytas „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) plano projektas, 2022.12.07