Nr. 02-001-06-11-01

Atnaujinimo data: 2024 m. sausio 25 d.
Kvietimų finansavimo suma

6 671 500 €

Paskelbti kvietimai

3

  • Asignavimų valdytojas

    • Aplinkos ministerija
  • Dokumentai

    2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b39e64001d411ed8fa7d02a65c371ad/asr

  • Kita informacija