background-deco
2022 m. birželio 08 d. Atnaujinimo data: 2024 m. birželio 17 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto sudarymo

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto darbo reglamentas

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto personalinė sudėtis

 

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdžių dokumentai:

[[#ex]]

2024 m. birželio 13 d. posėdis

Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga

Posėdžio protokolas ir pristatymai


2024 m.balandžio22 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2024 m. kovo 14 d. posėdis

Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga

Posėdžio protokolas ir pristatymai


2024 m. vasario 5 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2024 m. sausio 11 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2023 m. gruodžio 13 d. posėdis

Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga

Posėdžio protokolas ir pristatymai


2023 m. spalio 5 d. posėdis

Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga

Posėdžio protokolas ir pristatymai


2023 m. liepos 27 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2023 m. liepos 11 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2023 m. birželio 22 d. posėdis

Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga

Posėdžio protokolas ir pristatymai


2023 m. gegužės 24 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2023 m. gegužės 15 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2023 m. kovo 20 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2023 m. kovo 2 d. posėdis

Posėdžio darbotvarkė ir medžiaga 

Posėdžio protokolas ir pristatymai


2023 m. sausio 4 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2022 m. gruodžio 15 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2022 m. lapkričio 24 d. posėdis 

Atsisiųsti posėdžio darbotvarkę

2022 m. lapkričio 24 d.,  9.00 val. organizuojamas  2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto nuotolinis posėdis.

Prisijungimai  į posėdį Stebėsenos komiteto nariams bus išsiųsti  el. paštu.

Posėdžio metu bus pristatyta komunikacijos strateginės gairės ir finansinių priemonių ex ante vertinimas.

Stebėsenos komitetui bus teikiami svarstyti ir tvirtinti pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo.

Pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti paveldo vertybes sukūrimas“  veiklos „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų atrankos kriterijai (tvirtinimui) 

Pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašas (informacijai) 

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ komunikacijos strateginės gairės (informacijai)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ komunikacijos strateginių gairių pristatymas

Finansinių priemonių ex ante vertinimų pristatymas

Pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti paveldo vertybes sukūrimas“  veiklos „7.1. Kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas“ projektų atrankos kriterijai (pristatymas)

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio protokolinis sprendimas

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2022 m. lapkričio 24 d. posėdžio protokolinio sprendimo priedas Nr. 1

2022 lapkričio 24 dieną vykusio Stebėseno komiteto garso įrašas


2022 m. lapkričio  9 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas


2022 m. spalio 20 d. posėdis 

Atsisiųsti programą

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdis
 
2022 m. spalio 20 d. viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“ (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius) vyks 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto posėdis. Jame bus svarstomi ir tvirtinami pasiūlymai dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos keitimas dėl Teisingos pertvarkos fondo prioriteto.
 
Posėdyje bus pristatyta valdymo ir kontrolės sistema, horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų integravimo planuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos fondų investicijas gairės.

Priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „1. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijai

Priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „5. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijai

Priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „3. Didinti energijos vartojimo efektyvumą (EVE) pramonės įmonėse (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijai

Priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose“ projektų atrankos kriterijai

Priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ projektų atrankos kriterijai

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansinių priemonių veiklų specialieji atrankos kriterijai naudos gavėjams 

Priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašas (informacijai)

Priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašas (informacijai)

Priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašas (informacijai)

Priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašas (informacijai)

Pasiūlymas keisti 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą

Lietuvos teritorinio teisingos pertvarkos  plano projektas

Valdymo ir kontrolės sistemos pristatymas

Horizontaliųjų principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų integravimo planuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos fondų investicijas gairių pristatymas

Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti inovacijų pasiūlą“ projektų atrankos kriterijai (pristatymas)

Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose“ projektų atrankos kriterijai (pristatymas)

Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklos „1. Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijai (pristatymas)

Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „5. Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijai (pristatymas)

Pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „3. Didinti energijos vartojimo efektyvumą (EVE) pramonės įmonėse (Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų atrankos kriterijai (pristatymas)

2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos finansinių priemonių veiklų specialieji atrankos kriterijai naudos gavėjams (pristatymas)

Teisingos pertvarkos fondo prioriteto pristatymas

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos keitimo pristatymas

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2022 m. spalio 20 d. posėdžio protokolinis sprendimas

2021-2027 m. ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2022 m. spalio 20 d. posėdžio protokolinio sprendimo priedas Nr. 1

2022 spalio 20 dieną vykusio Stebėseno komiteto garso įrašas


2022 m. spalio 4 d. posėdis (rašytinė procedūra)

Posėdžio protokolinis sprendimas

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto darbo reglamentas 

Projektų atrankos metodika ir bendrieji atrankos kriterijai

Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika


2022 m. gegužės 31 d. posėdis 

Atsisiųsti programą

Prisijungimus į posėdį Stebėsenos komiteto nariams atsiųsime el. paštu.

Stebėsenos komitetui teikiamas svarstyti ir tvirtinti Stebėsenos komiteto darbo reglamento projektas ir preliminarus 2022 m. Stebėsenos komiteto posėdžių tvarkaraštis. Posėdyje LR finansų ministerijos atstovas pristatys 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Taip pat posėdžio dalyviams bus pristatytas Teisingos pertvarkos fondo prioritetas ir Projektų atrankos kriterijų metodika.

2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Stebėsenos komiteto darbo reglamentas.

2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos Stebėsenos komiteto 2022 m. planuojamų posėdžių grafikas

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto personalinė sudėtis

Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašas ir jų vertinimo metodika

Projektų atrankos metodika ir projektų atrankos kriterijų tvirtinimo/keitimo mechanizmas 2021-2027 m. ES fondų programavimo laikotarpyje

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos pristatymas

2021-2027 Investicijų programos ir plano „Naujos kartos Lietuva“ svetainės pristatymas

Stebėseno komiteto darbo reglamento pristatymas

Projektų atrankos kriterijų metodikos pristatymas

Teisingos pertvarkos fondo prioritetų pristatymas

2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komiteto 2022 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolinis sprendimas

Stebėsenos komiteto posėdžio, vykusio 2022.05.31, įrašas

[[#ex]]